مقاله نویسی آکادمی علوم انسانی

آموزش نگارش مقالات علمی قسمت سوم

متناسب بودن با نظریه ها:

هر رشته علمی، متشکل از نظریه‌ها و قوانین است که مورد اتفاق صاحب نظران آن فن است.

یافته‌های به دست آمده در تحقیقات میدانی یا توصیفی نباید با قوانین کلی آن رشته تخصصی منافات داشته باشد.

اجتناب از کلی گویی:

هدف نهایی علم، صورتبندی یک «نظریه» و «تبیین کردن» یکی از اصول مهم نظریه است.

از این رو محقق باید بتواند مباحث علمی خود را به روشنی توضیح دهد و با زبان گویا آن را تبیین و از کلی گویی اجتناب نماید.

گزارش روش شناسی تحقیق:

«تحقیق» فرایندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته‌ها به جست و جو پرداخت و از آن، شناخت لازم را کسب کرد.

در این فرایند چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته‌ها «روش شناسی» نامیده می شود.

این سؤال که:« چگونه داده ها باید گردآوری شود و مورد تفسیر قرار گیرد، به طوری که ابهام حاصل از آنها به حداقل ممکن کاهش یابد؟» از موارد مهم تحقیق علمی است.

یک تحقیق علمی زمانی می‌تواند مطالب خود را به اثبات برساند که از روش گردآوری مناسبی برخوردار، و آن روش ها در مقاله به خوبی بیان شده باشد.

ساختار مقاله علمی

نوشتن مقاله مستلزم داشتن طراحی مدون است. در گزارش یک تحقیق نه تنها باید ارزش های محتوایی را مراعات کرد، بلکه باید از ساختار روشمندی نیز پیروی کرد.

امروزه تحقیقات فراوانی انجام می‌شود، اما تنها بخش کوچکی  از آنها در مقالات منتشر می گردد.

یکی از دلایل آن، عدم مهارت محقق در تهیه و تدوین ساختاری مقاله علمی است.

ساختار مقاله و تهیه گزارش از یک پژوهش علمی، با توجه به روش به کار گرفته شده در پژوهش، متفاوت است.

دانشمندان در یک تقسیم بندی کلی، روش های استفاده شده در علوم را به دو دسته تقسیم می‌کنند.

روش‌های کمی که در آنها از داده های کمی درتحقیق استفاده می‌شود (تحقیقات میدانی) و روش های کیفی که در آنها از داده‌های  کیفی (تحقیقات کتابخانه ای) استفاده می‌شود.

مراحل گزارش یک پژوهش (مقاله) با توجه به روش اتخاذ شده در تحقیق، با تفاوت‌هایی بیان می‌گردد. 

به دلیل یکسان بودن هر دو روش در مراحل مقدماتی، و برای پرهیز از تکرار در اینجا مراحل مقدماتی را به صورت مجزا می‌آوریم.

مراحل مقدماتی گزارش پژوهشی           

موضوع یا عنوان مقاله

عنوان، مفهوم اصلی مقاله را نشان می دهد و باید به طور خلاصه، مضمون اصلی پژوهش را نشان دهد.

  ابتدا عنوان مقاله باید جذاب باشد.

یعنی به گونه ای انتخاب شود که نظر خوانندگان را که معمولا فهرست عناوین مندرج  در یک مجله علمی را می خوانند، به خود جلب نماید.

همچنین عنوان باید کوتاه و گویا و تنها بیانگر متغیرهای اصلی پژوهش باشد.

تعداد کلمات  درعنوان را حداکثر دوازده واژه بیان کرده اند.

نام مؤلف یا مؤلفان و سازمان وابسته                                                                           

بعد از عنوان پژوهش، نام مؤلف  یا مؤلفان ذکر می شود و در سطر زیر آن، نام دانشگاه یا مؤسسه که هر یک از مؤلفان در آن مشغول به کارند، می‌آید.

اگر پژوهش به وسیله دو یا چند نفر انجام بگیرد و همه آنها به یک  دانشگاه یا مؤسسه وابسته باشند، نام مؤسسه یک بار، آن هم به دنبال نام مؤلفان ذکر می شود.

اما اگر هر یک از مؤلفان به سازمان خاصی وابسته باشند، باید بعد از نام هر یک از آنان، بلافاصله نام مؤسسه ای که به آن وابسته اند، ذکر شود.

ترتیب قرار گرفتن نام مؤلفان به دنبال یکدیگر، معموالا متناسب با میزان مشارکت آنان در انجام پژوهش است.

اما اگر میزان مشارکت همه افراد در اجرای پژوهش یکسان باشد، اسامی آنان به ترتیب حروف الفبا در دنبال هم قرار میگیرد.

جهت سفارش پروژه می‌توانید با شماره تلفن ۰۹۳۳۰۸۵۹۲۷۵ ویا با ایدی @Hamyarprozheir تماس بگیرید.

نویسنده : زهرا رستمی

ممکن است بپسندید...

پست های محبوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *